Szlachetna Paczka
PAH – pajacyk
Zbieramy Zakrętki
Adopcja zwierzaka na odległość

Metody, w oparciu o które pracujemy: 
img9

 

Wychowanie przedszkolne -metoda, sztuka czy podążanie za dzieckiem.

Praca z dzieckiem dla pedagoga jest nie lada wyzwaniem. Sztuką jest dotrzymać mu kroku, będąc wsparciem, a jednocześnie pozostając nieco za nim, by dać mu możliwość wykazania się.
W pracy naszego zespołu najważniejsze jest dziecko, jego potrzeby, uczucia a przede wszystkim jego dziecięcość, w której odkrywamy jego możliwości, chęci i jego wrażliwość.

W wieku przedszkolnym rozwój bardzo szybko przechodzi z jednego etapu na drugi. W każdym z tych etapów trzeba zintensyfikować działania usprawniające funkcje w tym czasie się kształtujące. I tutaj z pomocą przychodzą metody wg. różnych twórców. W pracy naszego zespołu czerpiemy wiedzę z wielu koncepcji wychowania przedszkolnego. Cenimy tych pedagogów, którzy potrafili patrzeć oczyma dziecka, rozwijając jego możliwości, w odkrywaniu dziecięcego świata i doświadczania życia.

D …jak dziecko

Dziecko jest świetnym obserwatorem. Podgląda każdą sekundę działania dorosłych, obserwuje i naśladuje. Jak zatem zaspokoić ciekawość dziecka, a jednocześnie wzbudzić chęć do dalszego działania i poznawania świata? Jakie metody? Jaka pedagogika?
Janusz Korczak, Maria Montesorii, Rosenberg, Sherborn, Gordon…
W myśl Korczaka istotą nowego wychowania jest poszukiwanie dziecięcej wolności, szacunek okazany nawet najmniejszemu dziecku oraz wspieranie jego samodzielności i indywidualności. Wychowanie dla niego to poznawanie i obserwacja dziecka w celu prowadzenia go do samodzielności. Ale w tym wszystkim nie możemy zapominać, że dziecko ma prawo być sobą. Korczak powiedział -dajmy dziecku popełnia błędy i je poprawiać.

E…jak empatia

Nauka odpowiedzialności za drugiego człowieka, rozwijanie umiejętności współpracy opartej na szacunku dla innych i wzajemnej pomocy bez ukazywania rywalizacji. Ten bardzo jasny szlak empatii i wrażliwości pokazuję Maria Montesorii.

K…jak komunikacja

Dziecko, dzieciństwo, Rosenberg nazywa dzieci „małymi ludźmi” i mówi, że ci „mali ludzie” uwielbiają współpracować z „dużymi ludźmi”. To on pokazał jak mówić i słuchać i podążać za tym co odczuwamy i przeżywamy. Gordon skierował uwagę na dziecko i wsłuchanie się w niego, w to co mówi i dlaczego. To nasz język, to co mówimy, co słyszymy i rozumiemy pozwala zbliżyć się do dziecka.

N…jak natura

Natura i oswajanie dzieci z nią to po raz drugi ukłon w stronę pedagogiki Marii Montesorii. Wchodzenie do kałuży, leżenie na trawie, bieganie po łące bez myślenia o zagrożeniach pozwala dzieciom na podążenia za tym co wyzwala w nich radość, spontaniczność. Kontakt z naturą rozwija zmysły ,pobudza aktywność umysłową oraz dziecięce marzenia i pragnienia. To marzenia w życiu dorosłym dają siłę do działania i przekraczania niemożliwego. Pozwólmy dzieciom na fantazjowanie, stąpanie po ścieżkach bajek i baśni. Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.

R… jak ruch

Ruch, ćwiczenia rozciągające i relaksujące poprawiają koncentrację uwagi, jakość komunikacji w tym wyrażania własnych potrzeb, samoorganizacji. Twórcą prostej i skutecznej metody kinezjologii, który pokazał idealny sposób na współpracę dwóch obszarów- myśli i ciała jest Paul Dennison .Zadaniem tej metody jest integracja myśli i działania.
W usprawnieniu motoryki pomaga nam metoda Weroniki Sherborn. Dziecko w tych ćwiczeniach
poznaje własne ciało, przestrzeń i przez to czuje się bezpieczniej, staje się aktywne. Dobre w tej metodzie jest to, że każdy z niej wychodzi zwycięsko.

W….jak wiedza

Obserwacja, wskazywanie i odkrywanie przed dzieckiem obszarów tego co znane i nieznane dla niego, nie tylko od początku go rozwija ,ale także rozwija w nim chęci samopoznania, rozwija motywację, ale także jest częścią zabawy codziennej. Zabawa w kosmos, przeliczanie guzików, segregowanie, rysowanie w mące czy piasku są wstępem do tego co dzieje się potem. Jesteśmy obserwatorami i świadkami jak wiedza szybko kiełkuje w dzieciach.

Z….jak zabawa

W gąszczu wielu metod, które proponowane są do pracy z dzieckiem najważniejszym jednak pozostaje zabawa. Swobodne działanie dzieci najpełniej kształtuje poczucie własnego „ ja „ uczy współpracy, podejmowania decyzji, a także wszelkich umiejętności społeczno-emocjonalno-moralnych. W okresie przedszkolnym nie można dziecka wtłoczyć w zbyt sztywne ramy zajęć zorganizowanych aktywności. Trzeba mu pozostawić pole do własnego działania, jedynie co, to dostarczyć wszelkich potrzebnych materiałów, by mogło rozwijać swoje skrzydła. Skrzydła dziecięcej radości, uśmiechu. To właśnie te skrzydła uwolnią w nich już dorosłych już, potrzebę bycia szczęśliwym człowiekiem, który podąża za swoimi marzeniami. Człowieka spełnionego i wrażliwego, który będzie wierzył w siebie, wspierał innych i tworzył rzeczy i piękne.
Bo przytaczając myśl Jeana Piageta:

„Podstawowym celem wychowania, jest ukształtowanie człowieka zdolnego do tworzenia rzeczy nowych, a nie tylko powtarzającego to, co robiły poprzednie pokolenia. Człowieka twórczego, wynalazczego, odkrywczego”. J. Piaget