Szlachetna Paczka
PAH – pajacyk
Zbieramy Zakrętki
Adopcja zwierzaka na odległość
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Idea zamyka się w świadomym  posługiwaniu się ruchem, który stanowi narzędzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Genialność  tej metody polega na jej prostocie i naturalności.
Podstawowe założenia metody agregują grupy ćwiczeń, i tak:

1. ćwiczenia prowadzące do wzmocnienia świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

2. ćwiczenia z zakresu budowania świadomości przestrzeni i działania w niej,

3.  ćwiczenia z drugi człowiekiem, a więc dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. W efekcie daje poczucie satysfakcji i radości, uczy współdziałania, akceptacji i tolerancji. W zabawach kierowanych metodą W. Sherborne dzieci rozładowują napięcie, rozluźniają się i dobrze się bawią.

PowrótPowrót