Szlachetna Paczka
PAH – pajacyk
Zbieramy Zakrętki
Adopcja zwierzaka na odległość
Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Korzystamy z tej metody jako rozwijającej integrację precepcyjno- motoryczną oraz przygotowującą do nauki czytania i pisania.
Jest to metoda wzrokowo-słuchowo-motoryczna, w której odgrywają rolę trzy zasadnicze elementy: element wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenki) oraz ruchowy (odtwarzanie wzorów). Celem jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno- ruchowego i ich integracja, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Znaczącą rolę odgrywają w tej metodzie elementy muzyczne i śpiewanie piosenek. Wiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki aktywizuje cały układ nerwowy. Struktura zajęć obejmuje następujące etapy:

Zajęcia wprowadzające

Zajęcia właściwe– składające się z trzech rodzajów
ćwiczeń:  ruchowych
(usprawniające, relaksujące, stymulujące analizator kinestetyczno- ruchowy, usprawniające motorykę dużą i małą, koordynację ruchową, równowagę ciała, orientację w schemacie ciała i przestrzeni)

ruchowo- słuchowych
(w połączeniu z El. Muzycznymi. Rytmiczne ćwiczenie pięści, dłoni, palców; śpiewanie, skandowanie, głośne, ciche. Kształcą motorykę małą(palców), precyzję i elastyczność ruchów, koordynacje ruchów obu rąk, usprawniają funkcjonowanie analizatora kinestetyczno-ruchowego. Doskonalą orientację w lewej i prawej stronie ciała i przestrzeni, a także precyzują odbiór i odtwarzanie sekwencji ruchowych i słuchowych.)

ruchowo-słuchowo- wzrokowych
(opracowanie liń pionowych, poziomych, ukośnych, nastepnie figur geometrycznych. Kształcą funkcje psychomotoryczne, usprawniają motorykę, funkcje wzrokowe, słuchowe i koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową.)

Ćwiczenia relaksacyjne lub słuchowo- ruchowe prowadzone w formie zabawy, które jednocześnie usprawniają motorykę oraz percepcję słuchową. Ich celem jest relaksacja i odprężenie.

 

PowrótPowrót